Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


WREN XI
ΒΡΑΒΕΥΣΗ του Προϊσταμένου του Τμήματος στο 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ World Renewable Energy Conference για τη συνεισφορά του στο πεδίο της Αιολικής Ενέργειας

Στα πλαίσια του World Renewable Energy Conference XI, που έγινε στο Abu Dhabi (24.09-01.10.2010) απενεμήθη στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μηχανολογίας καθ. Ι. Κ. Καλδέλλη το Pioneering Award για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Έρευνας στο πεδίο της Αιολικής Ενέργειας.

Το βραβείο απενεμήθη από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου και Πρόεδρο του World Renewables Energy Council καθ. A. Sayigh.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence