Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Παρουσίαση MSc in Energy Systems

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα

Master of Science in Energy Systems

Heriot-Watt University- ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

  • Tο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ- πρώην ΤΕΙ Πειραιά, που με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 25ο Τμήμα), σε συνέχεια της υπερδεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems» (ΦΕΚ3576/2014 Τεύχος Β).
  • Το εν λόγω ΠΜΣ (που αποτελεί εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) προσφέρει αφενός νέα σύγχρονα μαθήματα και αφετέρου τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τη παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων - Energy Systems Design (με έμφαση στη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων) και

β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies (με ειδικότερο αντικείμενο μελέτης τις εφαρμογές της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας).

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος "MSc in Energy Systems -- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα" από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt University και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
  • Το Πρόγραμμα έχει μέχρι σήμερα παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σημαντικός αριθμός αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ με την παρούσα πρόσκληση συγκροτείται το 25ο Τμήμα με μέγιστη συμμετοχή τους 30 φοιτητές.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems" στοχεύει:

Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά.

Το ΠΜΣ, εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy Systems

  • Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων /Πολυτεχνείων-Τ.Ε.Ι.) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
  • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας με έμφαση στο Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων και στις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι "part-time", με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές και Προοπτικές Συνέχισης Σπουδών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας στον τομέα της ενέργειας και της υποστήριξης της αριστείας στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, έχει εξασφαλισθεί [*σημαντικός αριθμός υποτροφιών*], με τη μορφή μερικής επιδότησης διδάκτρων, σε φοιτητές που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, τα [συνολικά δίδακτρα] δεν υπερβαίνουν τα 3500 Ευρώ.

Επιπλέον, για φοιτητές οι οποίοι προσέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας υπάρχει ειδική μέριμνα για κάλυψη σημαντικού μέρους των εξόδων μετακίνησής τους με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.

Επίσης, αξιοποιώντας την πολυετή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt και την άριστη Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά, παρέχεται πλέον σε αριστούχους αποφοίτους μας η προοπτική συνέχισης των σπουδών τους και σε επίπεδο διδακτορικού.

Εγγραφή στο Πρόγραμμα – Πληροφορίες


Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Μπορείτε να κάνετε online αίτηση για το μεταπτυχιακό στον παρακάτω σύνδεσμο: 


Δείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού στο facebook πατώντας το κουμπί παρακάτω:


Μαθήματα ΜεταπτυχιακούAdaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence