Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα με Καθαρά Οχήματα - Προοπτικές

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της Πολιτείας, οργανώσεων και εταιρειών διεξήχθη χθες με επιτυχία, η ημερίδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ), του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T. με θέμα «Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα με Καθαρά Οχήματα: Προοπτικές». Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Αλεξόπουλος Απόστολος, χαιρέτησε την ημερίδα και τόνισε τις θετικές μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της Ηλεκτροκίνησης. Ακολούθως από την Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαρία Νερούτσου, εκπροσωπώντας την περιφερειάρχη κ. Ρένα Δούρου, χαιρέτησε την ημερίδα και εξέφρασε τη θετική διάθεση της Περιφέρειας για συνεργασία με το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Στα πλαίσια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του πρώτου αυτόνομου ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα, με δυνατότητα καταγραφής όλων των ενεργειακών δεδομένων, υποστηρίζοντας την Ελληνική προσπάθεια για εξέλιξη και ενίσχυση των υποδομών στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Ο ηλιακός σταθμός σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ από μέλη του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στα πλαίσια των καινοτομικών του δραστηριοτήτων στην εφαρμογή σύγχρονων ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Στόχοι της ανοικτής αυτής εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν οι προοπτικές της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και να έρθουν σε επαφή και επικοινωνία και να ανταλλάξουν απόψεις ενδιαφερόμενοι και φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο να τονισθεί παράλληλα η ανάγκη για την ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος αναμένεται εντός των επόμενων ετών να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και το μέλλον της Ευρώπης. Μετά τους χαιρετισμούς από τη διοίκηση του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T. και τα εγκαίνια του σταθμού ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ κ. Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, αναφέρθηκε στη συμβολή του Εργαστηρίου στην εκπαίδευση και την έρευνα σε θέματα ΑΠΕ, ενώ αμέσως μετά ο υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης του σταθμού κ. Γεώργιος Σπυρόπουλος, παρουσίασε τον αυτόνομο ηλιακό σταθμό φόρτισης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ακολούθησε παρουσίαση των δραστηριοτήτων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης από τους εκπροσώπους των εταιρειών (Schletter GmbH, Eurosol Hellas A.E., Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ELFON LTD και Enersys A.E.), οι οποίες υποστήριξαν την υλοποίηση του Αυτόνομου Ηλιακού Σταθμού φόρτισης, καθώς και από τον Πρόεδρο του ΕΛΙΝΗΟ Δρ. Γεώργιο Αγερίδη.

Τέλος, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση φορέων και ενδιαφερομένων πολιτών και επίδειξη λειτουργίας του σταθμού φόρτισης με τη συμμετοχή ηλεκτρικών οχημάτων των εταιρειών BMW και Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕ.

Πρόγραμμα Ημερίδας


Παρουσιάσεις

«Εκπαίδευση και Έρευνα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Δρ Ιωάννης Καλδέλλης, Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

«Αυτόνομος Ηλιακός Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ», Γεώργιος Σπυρόπουλος, Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

«Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροκίνηση - Μελλοντικοί Εταίροι στην Επιτυχία», Χρήστος Πρόνιος, Eurosol Hellas Α.Ε.

«Από τα Προϊόντα στις Ολοκληρωμένες Λύσεις», Δρ Παναγιώτης Καμπισιούλης, Energy Solutions & Industry Manager, B. KAYKAΣ A.E

«Αξιοποίηση των ΑΠΕ στην Ηλεκτροκίνηση», Νικόλαος Γιαννουλάκης, ELFON LTD

«Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων από ΑΠΕ & Συσσωρευτές», Λευτέρης Στροφύλλας, Enersys A.E.

«Poseidon Team - Ομάδα ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ», Δρ Κωνσταντίνος Στεργίου, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολογίας, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

«Τρέχουσες Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Οχημάτων και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα» Δρ Γεώργιος Αγερίδης, Πρόεδρος ΕΛΙΝΗΟ

«Το Ευρωπαϊκό Έργο eMobility Works», «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις», Μαρία Ζαρκαδούλα, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

«Το Πρόγραμμα Green eMotion στην Ελλάδα», Βάλυ Λιόλιου, Υπεύθυνη Προγράμματος Green eMotion στην Ελλάδα

«BMW i: Η Ολιστική Προσέγγιση της Βιώσιμης Κινητικότητας», Αντώνης Αδάναλης, BMW i Manager, BMW Group Hellas

«Mercedes Benz και Ηλεκτροκίνηση», Έκτορας Κωστάκης, Life Cycle Product Manager Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence