Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Εφαρμογή Υβριδικών Σχημάτων ΑΠΕ για την Ικανοποίηση των Αναγκών σε Ενέργεια και Νερό στα Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Νησιά του Αιγαίου

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ), του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ (πρώην ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ), στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου PHAROS - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ και την Ε.Ε., οργάνωσε την ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Εφαρμογή Υβριδικών Σχημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ικανοποίηση των Αναγκών σε Ενέργεια και Νερό στα Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Νησιά του Αιγαίου».

Στόχος της ανοικτής αυτής εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου και των προτεινόμενων λύσεων στην επίλυση των προβλημάτων παροχής ενέργειας και νερού για τη νησιωτική Ελλάδα μέσα από την εφαρμογή ενός νέου ενεργειακού μοντέλου, που θα βασίζεται στην αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα.

Στα πλαίσια της Ημερίδας το Εργαστήριο είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει την καινοτομική του προσέγγιση, τη συνεχιζόμενη έρευνα και μελέτη και την ολοκληρωμένη λύση που έχει αναπτύξει σχετικά με την παροχή ενέργειας και νερού σε νησιωτικές περιοχές, και να δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον βήμα συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού γύρω από τα σύγχρονα αυτά θέματα.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ με μεγάλη επιτυχία παρουσία μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων (Φωτογραφία 1) από τον ακαδημαϊκό, μελετητικό χώρο αλλά και από πολλούς φορείς και εταιρείες που ασχολούνται ή/και ενδιαφέρονται για τα επίκαιρα αυτά θέματα. Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας (Φωτογραφίες 2 & 3) από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Heriot Watt University, ΕΜΠ, ΚΑΠΕ, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ), τον ιδιωτικό τομέα (EUNICE, OSMO) και ανεξάρτητους φορείς-ΜΚΟ (WWF Ελλάς), καθώς και από το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), μετέφεραν στο ακροατήριο τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τις προοπτικές που δημιουργούνται στα θέματα των εφαρμογών ενεργειακών λύσεων αλλά και παροχής νερού σε νησιωτικές ή απλά μη συνδεδεμένες σε δίκτυα περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, η Ημερίδα τόσο από πλευράς ομιλητών όσο και περιεχομένου σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει (με αφορμή το ερευνητικό έργο PHAROS) μία σειρά από θέματα επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα, που αποτελούν και συνεχείς προτεραιότητες της ερευνητικής και μελετητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως:

  • τα νησιωτικά δίκτυα και τις εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
  • τις πλέον σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους παροχής νερού,
  • τη βελτιστοποίηση στη συνδυασμένη παροχή ενέργειας και νερού,
  • τα υβριδικά συστήματα και τις προοπτικές ηλεκτροκίνησης,
  • την ανάπτυξη τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων σχεδιασμού, τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, αλλά και
  • την πορεία της εφαρμογής των σύγχρονων αυτών λύσεων και της δημιουργίας μίας ολοκληρωμένης λύσης που θα μπορεί να εφαρμοστεί και στa νησιά της Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι ομιλητές και το ακροατήριο συμμετείχαν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τα προβλήματα και τις προοπτικές του νησιωτικού χώρου καθώς και για τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών παροχής ενέργειας και νερού στον πολύ ιδιαίτερο και με εξαιρετικές προοπτικές χώρο των νησιών μας με σεβασμό στο περιβάλλον προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Την ημερίδα προλόγισε ο Δ/ντης του Εργαστηρίου καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους του Ιδρύματος ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καθηγητής Δ. Τσελές, ο Δ/ντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών καθηγητής Π. Μαλατέστας και εκ μέρους της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ ο Πρόεδρος του ΔΣ Δρ. Ι. Τσιπουρίδης.

Φωτογραφίες


Φωτογραφία 1                                                                           Φωτογραφία 2                                                                           Φωτογραφία 3

 
You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player

 
You need flash player installed to preview ppt and pdf files

Get Adobe Flash player

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence