Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Σεμινάριο με Θέμα - Σύγχρονα Θέματα Ηλεκτροκίνησης

Σεμινάριο Μεταφοράς προηγμένης Τεχνογνωσίας

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής αγορά των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων εμφανίζει σημαντικές αλλαγές σε μια προσπάθεια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και απεξάρτησης από το πετρέλαιο. Στα πλαίσια αυτά τα Ηλεκτρικά Οχήματα, θεωρούνται πλέον ως μια από τις ανταγωνιστικές επιλογές του τομέα των μεταφορών, καθώς η εκτεταμένη χρήση τους συμβάλει αφενός στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφετέρου στην επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Το εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ&ΠΡΟΠΕ – Sealab) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων του στα θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προέβη πρόσφατα στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία και παρακολούθηση του πρώτου Αυτόνομου Ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVCS) στην Ελλάδα υπό την ονομασία «CARPORT«, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της προσπάθειας της χώρας για την ανάπτυξη υποδομών για την υποστήριξη της καθαρής ηλεκτροκίνησης.

Σε μια οργανωμένη προσπάθεια για μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων ένα καινοτομικό σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονα θέματα Ηλεκτροκίνησης» με βασικό σκοπό να συμβάλει στην κατάρτιση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της αναδυόμενης αγοράς της Ηλεκτροκίνησης.

Επιπλέον των σύγχρονων γνώσεων και πληροφοριών εκ μέρους των επιλεγμένων εισηγητών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με στελέχη της ελληνικής αγοράς αλλά και να γνωρίσουν-οδηγήσουν σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα.

Σύνολο ωρών
6 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 30 ώρες

Μέρες – Ώρες υλοποίησης
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο
Καθημερινές 17:15 – 21:15 / Σάββατο 9:15 – 13:15

Τόπος Διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Τμήματα
25 ατόμων

Τμήμα 1, Ημέρες Διδασκαλίας: 25/1, 27/1, 28/1, 1/2, 4/2, 6/2 2016

Τμήμα 2, Ημέρες Διδασκαλίας: 4/2, 6/2, 8/2, 10/2, 11/2, 15/2 2016

Δηλώσεις
Έως και 24 Ιανουαρίου 2016

Κόστος
250€/συμμετέχοντα

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθεισών Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Μαθησιακοί στόχοι
Με την παρακολούθηση του παρόντος Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις παρακάτω δεξιότητες:

Να αποκτήσουν μία ευρεία άποψη για την ενεργειακή κατανάλωση και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τον κλάδο των μεταφορών.
Να παραθέσουν και αντιπαραβάλουν τις διάφορες επιλογές τεχνολογιών κινητήρων.
Να αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις μεθόδους, τεχνικές, πρότυπα και στρατηγικές φόρτισης και εκφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Να εξοικειωθούν με την αναδυόμενη αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.
Να έρθουν σε επαφή με φορείς και επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.
Να εντοπίσουν και κατανοήσουν τα εμπόδια για τη μαζική καθιέρωση των ηλεκτρικών οχημάτων.
Να ενημερωθούν για τις πολιτικές στήριξης για την προώθηση της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων.
Να εντοπίσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να ενημερωθούν για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που προκύπτουν από την αναδυόμενη αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.
Να υπολογίζουν την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση και τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.
Να αναγνωρίζουν και να διαστασιολογούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη ενός ηλεκτρικού οχήματος.
Να εξοικειωθούν με τις αρχές της αυτόνομης ηλιακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Να εκτιμήσουν το ολικό κόστος κτήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος σε επίπεδο κύκλου ζωής.

Συμμετέχοντες
Έχοντας σαν στόχο την κατάρτιση ανταγωνιστικών στελεχών στα πλαίσια μίας διαρκώς αναπτυσσόμενης και πολλά υποσχόμενης αγοράς, μέσα από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του, το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μηχανικούς, επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων που σχετίζονται ή θέλουν να συσχετιστούν σε οποιοδήποτε επίπεδο με τον κλάδο των μεταφορών και της ηλεκτροκίνησης καθώς επίσης και σε όσους επιθυμούν να ανιχνεύσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά.
Διδακτικό προσωπικό που θέλει να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία νέες και καινοτόμες τεχνολογίες.
Σπουδαστές ή απόφοιτους τεχνικών ή οικονομικών σχολών που έχουν ενδιαφέρον για τον κλάδο της αυτοκίνησης και το περιβάλλον.
Υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων που θέλουν να ενημερωθούν περαιτέρω για την τεχνολογία, τις προοπτικές και τις εφαρμογές νέων και πρωτοποριακών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών.

Προαπαιτούμενα
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ένα βασικό υπόβαθρο σχετικό με ενεργειακά και ηλεκτρολογικά συστήματα καθώς και βασικές γνώσεις φυσικών επιστημών.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στην Ηλεκτροκίνηση (Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 – Τμήμα 1/Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 – Τμήμα 2)
1.1 Ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
1.2 Εναλλακτικά καύσιμα
1.3 Ορολογία, ορισμοί και βασικές αρχές του τομέα των μεταφορών
1.4 Ανάλυση τομέα μεταφορών και μελλοντικές προοπτικές
1.5 Παρούσα κατάσταση στον ελλαδικό χώρο

• Εκπαιδευτής: Καββαδίας Κ. (1.1, 1.2), Αγερίδης Γ. (1.3 – 1.5)

2. Σύγκριση Ηλεκτρικών Οχημάτων και Συμβατικών (Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 – Τμήμα 1/ Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 – Τμήμα 2)
2.1 Νέα και υπάρχοντα προϊόντα (οχήματα και υπηρεσίες) ηλεκτροκίνησης
2.2 Σύγκριση εναλλακτικών και συμβατικών τεχνολογιών κινητήρων οχημάτων
2.3 Δευτερεύουσα αγορά και επαναχρησιμοποίηση συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων (Second life batteries)
2.4 Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση αγοραστικού κοινού
2.5 Ηθική και ασφάλεια

• Εκπαιδευτής: Λιάρος Σ.

3. Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων και ΑΠΕ (Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 – Τμήμα 1 / Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 – Τμήμα 2)
3.1 Τεχνολογίες συσσωρευτών ΗΟ
3.2 Τύποι και πρότυπα φόρτισης – Επαγωγική φόρτιση
3.3 Τεχνολογίες ΑΠΕ, Net Metering και συστήματα φόρτισης ΗΟ
3.4 Διαστασιολόγηση αυτόνομου σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
3.5 Εκτίμηση μεγέθους αγοράς σταθμών φόρτισης
3.6 Vehicle to Grid (V2G)

• Εκπαιδευτής: Σπυρόπουλος Γ.

4. Ανάλυση της Αγοράς και Πολιτικών Στήριξης
(Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 – Τμήμα 1/ Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 – Τμήμα 2)
4.1 Περιβαλλοντικό κόστος ΗΟ σε κύκλο ζωής
4.2 Ολικό και εξωτερικό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος κτήσεως ηλεκτρικών οχημάτων
4.3 Υποστηρικτικές δομές της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων
4.4 Νέα επιχειρησιακά και επενδυτικά μοντέλα
4.5 Εκτίμηση κινδύνων από τη διεύρυνση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων

• Εκπαιδευτής: Κονδύλη Α. (4.1), Καλδέλλης Ι.Κ. (4.2 – 4.3), Λιάρος Σ. (4.4 – 4.5)

5. Επαφές με εγχώριους παράγοντες της αγοράς (Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 – Τμήμα 1&2)
5.1 Fortisis – Μιχαρικόπουλος Δ.
Υποδομή σταθμών φόρτισης, νομοθεσία, προβλήματα υλοποίησης, προοπτικές στον Ελλαδικό χώρο και εμπειρία από σταθμούς φόρτισης εξωτερικού
5.2 Moviva – Μπάλaς Σ.
Φορτιστές ΗΟ – Εμπειρία (Βλαβών) – Τεχνικών Δυσκολιών – Εφαρμογές με φωτογραφίες, Διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικού καταγραφής
5.3 Schneider Electric – Χατζηδάκης Γ.
Φορτιστές ΗΟ – Δείγμα Φορτιστή – Τι είναι πίσω από φορτιστή (υλικά και προστασία) – Εφαρμογές με φωτογραφίες – Διασυνδεδεμένο smartpanels – Καταγραφικά / αναλυτής ενέργειας (cloud)
5.4 ETHER Applications Ltd – Πανέτας Γ.
Μετρητές ενέργειας – Smart meters – Προοπτικές στον τομέα της ηλεκτροκίνησης

6. Workshop (Σάββατο 6 Φεβουαρίου 2016 – Τμήμα 1&2)
6.1 Παρουσίαση του αυτόνομου ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
6.2 Παρουσίαση BMW i3 (Αντ. Αδάναλης)
6.3 Παρουσίαση Green Motors (Χ. Λαδάς)
6.4 Παρουσίαση KTM Freeride E SX (Κ. Καλαντζόπουλος)
6.5 Παρουσίαση Bike me up (Β. Μπατζάκας)
6.6 Παρουσίαση Ele Greco (Stefan Mittmann)
6.7 Test drive

• Εκπαιδευτής: Γ. Σπυρόπουλος

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence