Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Σεμινάριο με θέμα - Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων

Πρόσκληση

Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και υψηλών απαιτήσεων σημερινό περιβάλλον, η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων οιασδήποτε κλίμακας και μεγέθους είναι απόλυτα επιτακτική ανάγκη. Αυτό ισχύει τόσο για τους ίδιους τους επενδυτές, όσο και για τους φορείς χρηματοδότησης αλλά και για όλα τα στελέχη που ασχολούνται με το αντικείμενο της μελέτης και του σχεδιασμού των έργων, εφόσον η τεχνικοοικονομική ανάλυση οιουδήποτε έργου επηρεάζει καθοριστικά το σχεδιασμό και τη λήψη των αντιστοίχων αποφάσεων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Τεχνικοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων αφορά τα στελέχη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, εφόσον, πέραν της καθοριστικής της σημασίας ακόμα και στις τεχνικές επιλογές ενός έργου, αυτή η Ανάλυση καθίσταται επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων, αποτελεί τη βάση των Μελετών Σκοπιμότητας και την απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων οιασδήποτε κλίμακας.

Στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης η ερευνητική ομάδα των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) και Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων”.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στη σκοπιμότητα και τις μεθόδους της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης όλων των παραγωγικών επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές (π.χ. επενδύσεις ενεργειακών έργων βασισμένων σε συμβατικές και ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, βιοκαύσιμα, μονάδες συμπαραγωγής κ.λπ.) και περιβαλλοντικές επενδύσεις (π.χ. εφαρμογή τεχνολογιών αντιρύπανσης, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, μονάδες αφαλάτωσης, κ.λπ.).

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ενεργειακές Επενδύσεις, Περιβαλλοντικές Επενδύσεις, Ανάλυση Κόστους – Οφέλους, Μελέτες ΣκοπιμότηταςΚόστος

300€/συμμετέχοντα

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθεισών Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.


Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 8 Απριλίου 2016)


Έναρξη μαθημάτων στις 11 Απριλίου 2016


Επικοινωνία

κα. Βαρδάκη Ράνια

e-mail: rania@mech.teipir.gr

τηλ. 210-5381020.
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 – 16:00


Σύνολο ωρών

6 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 30 ώρες


Ημέρες διεξαγωγής / ώρα έναρξης μαθημάτων:

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη - 17:15 (11-13-14 Απριλίου, 18-20-21 Απριλίου, 5 διδακτικές ώρες κάθε φορά).


Τόπος Διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προσφέρει το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις από ακαδημαϊκούς, μελετητές και επαγγελματίες από το πεδίο τόσο της ανάπτυξης τεχνικοοικονομικών μελετών, όσο και από φορείς αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδύσεων. Όλοι οι εισηγητές είναι υψηλού επιπέδου με εξαιρετικές γνώσεις και μεγάλη πρακτική εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο και στηρίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση στη μελέτη παραδειγμάτων και πραγματικών περιπτώσεων εφαρμογής (case studies).

Μαθησιακοί στόχοι

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Σεμιναρίου όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους είναι τα ακόλουθα:

 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τους στόχους, τη σκοπιμότητα και τις τεχνικές της τεχνικοοικονομικής ανάλυσης, καθώς επίσης και της ανάγκης εφαρμογής της ανάλυσης αυτής ανεξαρτήτως κλίμακας και είδους / τύπου επένδυσης.
 • Ανάπτυξη της αντίληψης για την αλληλεξάρτηση μεταξύ τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, μεταξύ του σχεδιασμού και της οικονομικής ανάλυσης και συμπεριφοράς μιας επένδυσης.
 • Δυνατότητα ανάλυσης και υπολογισμού επενδυτικού κόστους και λειτουργικού, διάκριση μεταξύ των διαφόρων όρων κόστους.
 • Εξοικείωση και δυνατότητα υπολογισμού μεγεθών όπως Κύκλος Εργασιών, Χρηματοροές, Νεκρό Σημείο Επένδυσης και γενικά όλων των μεγεθών που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την τεχνικοοικονομική ανάλυση επενδύσεων.
 • Δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης και της εξαγωγής βασικών  συμπερασμάτων σχετικά με την απόδοση της επένδυσης.
 • Εξοικείωση και δυνατότητα ανάπτυξης υπολογιστικού μοντέλου τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης επένδυσης.
 • Ειδικές γνώσεις σε σχέση με επενδύσεις στο πεδίο της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Συμμετέχοντες

Το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και το πως αυτή η αξιολόγηση συνδέεται και επηρεάζει / επηρεάζεται από το σχεδιασμό και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την επένδυση σε όλα τα στάδιά της.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, του σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων, της Αξιολόγησης Επενδύσεων, μηχανικοί, καθηγητές, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών που ασχολούνται με την υποβολή και την αξιολόγηση προτάσεων, ερευνητές, φοιτητές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος είναι ευπρόσδεκτοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Προαπαιτούμενη γνώση

Το σεμινάριο είναι προσανατολισμένο ώστε να καλύψει τη θεματολογία του στους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες εξαρχής. Θα είναι υποστηρικτικό στοιχείο – αλλά μη προαπαιτούμενο – οι συμμετέχοντες να έχουν ένα βασικό υπόβαθρο σχετικό με το σχεδιασμό των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και παραγωγικών συστημάτων, καθώς επίσης και με τις βασικές οικονομικές έννοιες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η 

Εισαγωγή – βασικές έννοιες και σκοπιμότητα τεχνικοοικονομικής ανάλυσης επενδύσεων και έργων

 • Η έννοια της επένδυσης και οι βασικοί εμπλεκόμενοι. Παραδείγματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων.
 • Οι βασικές παράμετροι επιτυχίας και οι κίνδυνοι μιας επένδυσης. Παραδείγματα επενδύσεων – αναφορά σε μικρής – μεσαίας – μεγάλης κλίμακας επενδύσεις.
 • Σκοπιμότητα τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης και ανάπτυξης τεχνικοοικονομικής μελέτης. Η αλληλεξάρτηση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων μία επένδυσης
 • Δομή και περιεχόμενα Τεχνικοοικονομικής Μελέτης
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων - Δομή και περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου (εισαγωγικά).

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 

Ανάλυση οικονομικών στοιχείων επένδυσης – ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου

 • Ανάλυση όρων Κόστους. Επενδυτικό Κόστος.
 • Ειδικά θέματα υπολογισμού επενδυτικού κόστους επενδύσεων
 • Ανάλυση Κόστους Παραγωγής, Λειτουργικού Κόστους
 • Υπολογισμός Κύκλου εργασιών – Εσόδων Επένδυσης
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου και καθορισμός δυναμικότητας επένδυσης
 • Η έννοια των αποσβέσεων και η σημασία τους για την επένδυση
 • Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Υπολογιστικού Μοντέλου για την Ανάλυση Επενδύσεων και εφαρμογή με αξιοποίηση λογισμικού (π.χ. Excel)
 • Παραδείγματα και Εφαρμογές

ENOTHTA 3η

Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων – χαρακτηριστικά – τρόποι υπολογισμού κριτήριων 

 • Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων NPV, IRR, PBP, BCR
 • Υπολογισμός Χρηματοροών επένδυσης
 • Παρούσες και Μελλοντικές Αξίες χρήματος
 • Ανάλυση κριτηρίων – τρόποι υπολογισμού - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κριτηρίων αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση και παραμετρική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων
 • Μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα εφαρμογής

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

 • Χρηματοδότηση επενδύσεων – δυνατότητες και ευκαιρίες
 • Χρηματοδότηση Επενδύσεων και Έργων
 • Σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης
 • Ειδική αναφορά σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

 • Η αξιολόγηση επενδύσεων από την πλευρά των αξιολογητών
 • Αξιολόγηση των Φακέλων μίας Επένδυσης
 • Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την αξιολόγηση
 • Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων σχετικά με την επένδυση
 • Παραδείγματα και εφαρμογές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

Μελέτες περιπτώσεων – ενεργειακές- περιβαλλοντικές επενδύσεις

 • Μελέτες Περιπτώσεων (ενδεικτικά. Θα διαμορφωθεί και με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων)
 • Ενεργειακά Έργα – επιλογή (έργα με συμβατικές και ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, βιοκαύσιμα, συμπαραγωγή).
 • Έργα περιβαλλοντικής προστασίας (πχ. μονάδα ανακύκλωσης, εγκατάσταση συστημάτων αντιρύπανσης)
 • Έργα τροφοδοσίας περιοχών με νερό (πχ. Επέκταση Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για ανακύκλωση νερού, μονάδα αφαλάτωσης)
Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence