Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Σεμινάριο Μεταφοράς Προηγμένης Τεχνογνωσίας - Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού - Χωρικές και Τεχνοοικονομικές Προσεγγίσεις

Πρόσκληση

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων, εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΧΩΡΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”. Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες γνώσεις πάνω σε τεχνικές ανάλυσης αιολικού δυναμικού, χωρικές εφαρμογές, σε σχέση με τεχνικούς περιορισμούς και οικονομικά μοντέλα κατά την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.

 • Θα παρουσιαστούν πρακτικές μεγιστοποίησης απορρόφησης ισχύος από αιολικά πάρκα σε ευφυή δίκτυα και η σχέση τους με τις αναλύσεις αιολικού δυναμικού σε έντονο και πιο ήπιο ανάγλυφο.
 • Επίσης εξετάζονται τα εργαλεία που συνήθως χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό έργων, όπως εργαλεία Γεωγραφικών Πληροφοριών ή Τηλεπισκόπισης (π.χ. QGIS, ILWIS) και ποιες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από αυτά.
 • Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα συσχετιστεί η ανάλυση αιολικού δυναμικού με αεροδυναμικές παραμέτρους και την συμπεριφορά των σύγχρονων ανεμογεννητριών καθώς και ποιες πρακτικές και εργαλεία προσομοίωσης χρησιμοποιούνται για ένα λεπτομερές micrositing.
 • Θα παρουσιαστούν γνωστά προβλήματα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των αιολικών πάρκων, ενώ θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση αιολικού δυναμικού, την πρόγνωση για τη συμμετοχή των επενδυτών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού, Έντονο Αναγλύφο, Συστήματα Γεωγραφικών ΠληροφοριώνΤόπος Διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ στην αίθουσα Γ015 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Κόστος

140€ / συμμετέχονταΠατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής

(Δηλώσεις συμμετοχής έως και 15 Μαΐου 2016)


Έναρξη μαθημάτων στις 16 Μαΐου 2016


Επικοινωνία

κα. Βαρδάκη Ράνια

e-mail: rania@mech.teipir.gr

τηλ. 210-5381020.
Ώρες επικοινωνίας: 9:00 – 16:00Σύνολο ωρών

3 μέρες από 5 διδακτικές ώρες, σύνολο 15 ώρες


Ημέρες / Ώρες υλοποίησης:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, απογευματινές ώρες (ώρα έναρξης 17:15)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προσφέρει το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις από ακαδημαϊκούς, μελετητές και επαγγελματίες από το πεδίο τόσο της ανάπτυξης τεχνικοοικονομικών μελετών, όσο και από φορείς αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδύσεων. Όλοι οι εισηγητές είναι υψηλού επιπέδου με εξαιρετικές γνώσεις και μεγάλη πρακτική εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο και στηρίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση στη μελέτη παραδειγμάτων και πραγματικών περιπτώσεων εφαρμογής (case studies).

Μαθησιακοί στόχοι
Μέσω του σεμιναρίου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:
• Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αντίληψης σχετικά με τη χρησιμότητα της ανάλυσης αιολικού δυναμικού στο σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον.
• Αναφορά και παρουσίαση εργαλείων ανάλυσης αιολικού δυναμικού και γεωγραφικών πληροφοριών ή τηλεπισκόπισης
• Συσχέτιση της ανάλυσης αιολικού δυναμικού με αντικείμενα όπως αεροδυναμική, πρόγνωση, και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
• Περιγραφή σχετιζόμενων προβλημάτων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των αιολικών πάρκων
• Ανάλυση ευκαιριών για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και επενδυτικές προτάσεις.


Συμμετέχοντες

Το παρόν σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα στην ανάλυση αιολικού δυναμικού, την κατάσταση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, τις υποδομές, την έρευνα και τις καινοτόμες εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα της αιολικής ενέργειας και των εφαρμογών, μηχανικοί, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος είναι ευπρόσδεκτοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Προαπαιτούμενη γνώση

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ένα βασικό υπόβαθρο σχετικό με ενεργειακά συστήματα καθώς και βασικές γνώσεις φυσικών επιστημών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Εισαγωγή στην Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού (Δευτέρα)

 • 1.1 Εισαγωγή στην Αιολική Ενέργεια - Αιολικό Δυναμικό και Ενεργειακή Παραγωγή (17.15-18.30)
 • 1.2 Εισαγωγή στην Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού(18.35-19.35)
 • 1.3 Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού, Πρόγνωση και Απορρόφηση Ισχύος (19.45-21.30)
  Ομιλητές: Καλδέλλης Ι.Κ. (1.1), Ξύδης Γ (1.2-1.3)

2. Εργαλεία Προσομοίωσης και Αεροδυναμική Συμπεριφορά Α/Γ (Τρίτη)

 • 2.1 Σύνθετο Τερραίν και Επιπτώσεις στην Αεροδυναμική Συμπεριφορά Πτέρυγας και Α/Γ. QBlade, Εφαρμογές, και Σχεδιασμός Πτέρυγας (17.15 – 19.15)
 • 2.2 Εκτίμηση Aβεβαιότητας στην Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων μέσω Μετρήσεων και Τεχνικών Προσομοιωσης – Αναφορά σε Εμπορικά Εργαλεία (19.30-21.30)
  Ομιλητές: Πεχλιβάνογλου Γ. (2.1), Δανιήλ Ν. (2.2)

3. Χωρική Ανάλυση και Ανάπτυξη Έργων (Τετάρτη)

 • 3.1 Χωρική Ανάλυση και Τηλεπισκόπιση: Χρήση Εργαλείων (17.15 – 19.15)
 • 3.2 Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού και Ανάπτυξη Έργων (19.30-21.30)
  Ομιλητής: Ξύδης Γ. (3.1-3.2)

Ημερομηνίες: 16, 17 και 18 Μαΐου 2016

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence