Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TILOS" ΣΤΟ ΝΗΣΙ EL HIERRO ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TILOS" ΣΤΟ ΝΗΣΙ EL HIERRO ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ-Η ΙΚΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Τις τελευταίες μέρες καταγράφονται στον τύπο κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας της Ικαρίας σχετικά με τον πρώτο για τη χώρα μας αιολικό- αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό σταθμό. Ένα έργο που ο σχεδιασμός του ακουμπά στα τέλη της προηγούμενης χιλιετίας αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του στα τέλη του 2016.

Η επιστημονική ομάδα του ερευνητικού έργου TILOS (Horizon 2020) επισκέφθηκε πριν από λίγο καιρό το πρώτο δυνητικά ενεργειακά αυτόνομο νησί (μεσαίου μεγέθους) που επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, δηλαδή το νησί El Hierro στα Gran Canarias-Ισπανία.

Το συγκεκριμένο νησί είναι το μικρότερο και πιο απομακρυσμένο από την Ισπανία νησί των Καναρίων έχει δε υιοθετήσει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, προτρέποντας την UNESCO το 2000 να κατατάξει το νησί στην κατηγορία των «Παγκόσμιων Βιοσφαιρικών Αποθεμάτων». Το νησί εισήγαγε μέχρι πρόσφατα περίπου 40000 βαρέλια πετρελαίου ανά έτος, εκπέμποντας αντίστοιχα 18700 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, με το 20% της παραγόμενης ηλεκτρικής του ενέργειας να καταναλώνεται στα τρία εργοστάσια αφαλάτωσης για την κάλυψη τόσο αναγκών ύδρευσης όσο και άρδευσης, με την πιθανή έλλειψη ενέργειας να έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην παροχή νερού όσο και τροφίμων. Στα πλαίσια αυτά η κυβέρνηση του El Hierro, υιοθέτησε το όραμα της πλήρους ενεργειακής αυτονόμησης του νησιού με τη συμβολή των ΑΠΕ (100%). Για το εγχείρημα αυτό συστάθηκε μια δημόσιου-ιδιωτικού δικαίου εταιρεία μεταξύ του Συμβουλίου Διοίκησης του Νησιού, της Ισπανικής ενεργειακής εταιρείας «Endesa» και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου των Καναρίων Νήσων (ITC), με την επωνυμία «Gorona del Viento».

Η πρωτότυπη αυτή εγκατάσταση βασίζεται σε ένα σύγχρονο σύστημα αντλησιοταμίευσης με χρήση αιολικής ενέργειας σε συνδυασμό και με αφαλάτωση.

Η πρότυπη εγκατάσταση αποτελείται (βλέπε και φωτογραφικό υλικό) από αιολικό πάρκο (πέντε ανεμογεννήτριες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 11.5ΜW), αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό έργο και μονάδα αφαλάτωσης. Πιο συγκεκριμένα το αιολικό πάρκο παρέχει (στην περίπτωση πλεονάσματος παραγωγής έναντι της ζήτησης) ενέργεια στον υφιστάμενο αντλητικό σταθμό ώστε να είναι δυνατή η άντληση νερού από μια χαμηλή (50m – 150.000m3) σε μια υψηλή δεξαμενή (700 m – 380.000m3). Στη συνεχεία, εφόσον καταγραφεί έλλειμμα ενέργειας, χρησιμοποιείται το νερό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κάλυψη αναγκών αυξημένης ζήτησης μέσω 4 στροβίλων (συνολικής δυναμικότητας ~11 MW) . Μέρος της ενέργειας καταναλώνεται στη μονάδα αφαλάτωσης.

Αυτή τη στιγμή το El Hierro, τροφοδοτείται περίπου κατά το ήμισυ από ΑΠΕ με στόχο τα προσεχή έτη να επιτύχει 100% παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από μη συμβατικές πηγές.

Στα πλαίσια της επίσκεψης της ερευνητικής ομάδας του έργου στο νησί, η ομάδα ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου περιέγραψε λεπτομερώς το σχεδιασμό και όλες τις εγκαταστάσεις του έργου και ξενάγησε την ομάδα τόσο στο αιολικό πάρκο και τις δύο δεξαμενές αντλησιοταμίεσης, όσο και στις εγκαταστάσεις του εξοπλισμού του έργου (βλέπε και φωτογραφικό υλικό). Συζητήθηκαν θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας του έργου καθώς επίσης και η εμπειρία από την έως τώρα λειτουργία του. Η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι πολύτιμη στην ερευνητική ομάδα του TILOS για τη απόκτηση εμπειρίας σχετικά με τη λειτουργία υβριδικών ενεργειακών σταθμών, ενώ η επιτυχημένη λειτουργία του έργου ενθάρρυνε την τοπική κυβέρνηση των Κανάριων νήσων να σχεδιάσει ένα μεγαλύτερο σύστημα (αιολικό-αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό) για το κεντρικό και μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος, το Λας Πάλμας.

Ο κάτω ταμιευτήρας του Υβριδικού Σταθμού

Το Αιολικό Πάρκο του Υβριδικού Σταθμού

Οι αγωγοί σύνδεσης των δύο ταμιευτήρων

Το εσωτερικό του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού σταθμού
Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence