Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Ανοιχτή Επιστολή προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΠΑ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής,

βρισκόμαστε μπροστά στις πρώτες δημοκρατικές εκλογές του νεοσύστατου Πανεπιστημίου μας, το οποίο προέκυψε από την ένωση δύο ιστορικών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Πιστεύω ότι όλοι κατανοούμε την κρισιμότητα της στιγμής και για το λόγο αυτό, μετά από σοβαρή σκέψη, από την ακριτική Τήλο όπου η ερευνητική μας ομάδα παρέδωσε σήμερα στην τοπική κοινωνία του νησιού (https://www.youtube.com/watch?v=mKMeTe_lcIM) ολοκληρωμένο το εμβληματικό και πολυβραβευμένο (https://www.tiloshorizon.eu/) ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TILOS-Horizon 2020, επέλεξα να σας ενημερώσω ότι υπέβαλα υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπρύτανη στο ΠΑ.∆.Α.

H συγχώνευση δύο καθιερωμένων στην ελληνική κοινωνία και επιτυχημένων ΑΕΙ (ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά) δημιουργεί εξαιρετικές προοπτικές για το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής, το τρίτο σε μέγεθος Πανεπιστήμιο της χώρας με ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων, με πολύ αξιόλογα μέλη της πανεπιστημιακής πλέον κοινότητας και σε μία γεωγραφική περιοχή με τεράστιες ανάγκες αλλά και δυνατότητες. Εντούτοις - με κάθε ειλικρίνεια απέναντί σας - από την πρώτη στιγμή είχα αρκετές επιφυλάξεις για την εκ των άνω επιβληθείσα, χωρίς σχεδιασμό, βίαιη διαδικασία συνένωσης δύο Ιδρυμάτων με διαφορετική ιστορία αλλά και διαφορετική «κουλτούρα» διοίκησης και λειτουργίας. Όμως, το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής είναι πλέον μια πραγματικότητα που μας καλεί σε άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες σύνθεσης.

Αναφερόμενος στην υποψηφιότητά μου για τη θέση του Αντιπρύτανη, ελπίζω ότι θα έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, ώστε να μπορείτε και εσείς να σχηματίσετε μια προσωπική εικόνα για μένα και τις δυνατότητες που δημιουργούνται από τη μακροχρόνια εμπειρία μου στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοίκηση. Όμως για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα, είμαι και θα είμαι στη διάθεσή σας για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συνδιαμορφώσουμε το αύριο (https://youtu.be/yV0sYOodluU).

Στην παρούσα πρώτη μας επικοινωνία δε θα επεκταθώ περιγράφοντας την πορεία μου από το Εθνικό μετσόβιο Πολυτεχνείο έως το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής, αναφέροντας επιτυχίες βιογραφικού χαρακτήρα. Θα δώσω προτεραιότητα και θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου και την οπτική μου για το σύντομο χρονικό διάστημα των 14 περίπου μηνών από τη συμμετοχή μου στη λειτουργία του ΠΑ.∆Α και την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι ως μέλη του Πανεπιστημίου (∆ΕΠ/Ε∆ΙΠ/ΕΤΕΠ και ∆ιοικητικό Προσωπικό) αλλά και εγώ προσωπικά ως Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ.

Αρχικά, ως δάσκαλος και μέλος ∆ΕΠ της Σχολής μηχανικών βρέθηκα μπροστά σε ακροατήριο υπερδιπλάσιων φοιτητών από το ήδη πολυπληθές ακροατήριο του Τμήματός μου (όπως οι περισσότεροι εξ ημών), δεδομένου ότι ένα από τα πλέον αξιόλογα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας, αυτό της Ενεργειακής Τεχνολογίας, μετά από 30 χρόνια επιτυχούς πορείας, καταργήθηκε χωρίς λόγο και χωρίς τεκμηρίωση (μαζί με αρκετά άλλα αξιόλογα και μοναδικά τμήματα που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν βιαίως) και οι φοιτητές του έπρεπε να απορροφηθούν κατά μεγάλη πλειοψηφία από το Τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του τ. ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. .ς μία από τις «λύσεις» για την αντιμετώπιση της ασφυκτικής πίεσης επί των έτσι κι αλλιώς ελλιπών υποδομών προτάθηκε ενθέρμως η κατάργηση των Εργαστηρίων. ∆ηλαδή να καταργηθεί ένα από τα πιο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δύο Ιδρυμάτων μας, ένα στοιχείο υποδομής, που αποτελεί και ένα από τα πλέον αξιόλογα συστατικά των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού με μόνη πραγματική αιτία τη μείωση της χρηματοδότησης εκ μέρους της Πολιτείας! Παράλληλα, για να αναφερθώ και στο ρόλο μου σε όργανα του ΠΑ.∆.Α., από την ίδρυσή του συμμετείχα ως εκλεγμένος εκπρόσωπος του Τμήματός μου στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και είχα την τιμή να εκλεγώ (το πρώτο εκλεγμένο μέλος του Πανεπιστημίου μας) με την ψήφο 16 συναδέλφων σε σύνολο 23 παρόντων ως αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ. Σημειώνεται ότι η θέση του προέδρου του ΕΛΚΕ ανήκε εξ ορισμού (εκ του νόμου σε μέλος της διορισμένης ∆ιοικούσας του Ιδρύματος.

Ο πρωταρχικός και κυρίαρχος ρόλος των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ της χώρας μας είναι να προωθούν και να υποστηρίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες των Ιδρυμάτων. μέσα από την παρουσία μου στις συνεδριάσεις του ΕΛΚΕ διαπίστωσα ότι ποτέ δεν συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές και η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου μας και μάλιστα αντιμετωπίζεται με καχυποψία και αρνητική διάθεση η οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική, με αποτέλεσμα την αδυναμία διεκδίκησης ή προσέλκυσης σημαντικά μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων. Αντί για αυτό, διαπιστώνω την επίμονη προσπάθεια μικρής αλλά συμπαγούς μειοψηφίας για απαξίωση συναδέλφων, τον «αστυνομικής προέλευσης» έλεγχο ακόμα και στη διαχείριση μικροποσών, τον ευτελισμό των ∆/ντων αλλά και των λοιπών μελών ∆ΕΠ ή άλλων εργαζομένων σε επιτυχημένα και ελκυστικά για πλήθος φοιτητών μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που οι ίδιοι οι φοιτητές τα προτιμούν από αντίστοιχα του εξωτερικού. Ευρίσκομαι συχνά ενώπιον φαινομένων έλλειψης στήριξης των εργαζομένων σε ερευνητικά προγράμματα και σε άλλες θέσεις εργασίας, σε μια έμμεση αλλά απολύτως οργανωμένη προσπάθεια υποβιβασμού του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου που όλοι μαζί παρέχουμε.

Αντίθετα με τα ανωτέρω, πιστεύω ολόψυχα ότι υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες και εντυπωσιακή αφοσίωση από τα μέλη του Πανεπιστημίου μας στη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην έρευνα και στην ποιοτική εκπαίδευση μέσα από συντεταγμένες επιλογές εξωστρέφειας προς αναμφισβήτητο όφελος και του ίδιου του Πανεπιστημίου μας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να αξιοποιηθούν άμεσα από τη νέα διοίκηση με δίκαιο, διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο τα στελέχη του ∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, όπως και να υλοποιηθεί με ορθολογικό και δίκαιο τρόπο η αναγνώριση του έργου των συναδέλφων Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για όλα αυτά και άλλα πολλά, αλλά κυρίως για την προοπτική και με αίσθημα μεγάλης ευθύνης έναντι όλων των εργαζομένων στο ΠΑ.∆.Α. και κυρίως έναντι των φοιτητών μας αποφάσισα να διαθέσω, πέρα και πάνω από την επαγγελματική και προσωπική μου πορεία, τις δυνάμεις μου για την ουσιαστική αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας. Στα πλαίσια αυτά, με το βλέμμα στο μέλλον και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των μελών του Πανεπιστημίου ζητάω να στηρίξετε την εκλογή μου στη θέση του Αντιπρύτανη του ΠΑ.∆.Α. όλοι όσοι πιστεύετε στην ανάγκη να αναπτύξουμε ένα νέο, δυναμικό και υγιές Πανεπιστήμιο που θα υπηρετεί τον άνθρωπο.

Με εκτίμηση,

∆ρ Ιωάννης Κλεάνθη Καλδέλλης

Καθηγητής ΠΑ.∆.Α

Υ.Γ.(1) Στο συνημμένο σύνδεσμο μπορείτε να γνωρίσετε εν συντομία το πρωτοποριακό έργο που το Πανεπιστήμιο μας υλοποίησε στο ακριτικό νησί της Τήλου με τη στήριξη της Ε.Ε. και με τη συνδρομή 14 Ιδρυμάτων και εταιρειών από όλη την Ευρώπη.

Υ.Γ. (2) Στον αντίστοιχο σύνδεσμο μπορείτε να ακούσετε ένα μικρό μόνο ολιγόλεπτο απόσπασμα από 45-λεπτη συνέντευξή μου στην ΕΡΤ (Παρασκευή 13:00; 05-04-2019; Εκπομπή: Έλληνες Παντού), σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές του ΠΑ.∆.Α. στην επίλυση των πιεστικών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence