Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Ημερίδα με τίτλο - Βιώσιμη Ανάπτυξη Ελληνικών Νησιών - Καθαρή Ενέργεια, Υδάτινοι και Φυσικοί Πόροι, Βιώσιμη Κινητικότητα, Κυκλική Οικονομία

Με στόχο τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση σε βιώσιμες λύσεις και την προστασία του μοναδικού φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος των νησιωτικών περιοχών, υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών να διερευνήσουν και να αναπτύξουν τις πιο αποδοτικές μεθόδους, εργαλεία και τεχνολογίες ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη μετάβαση των νησιών της Ευρώπης σε συστήματα καθαρής ενέργειας/ηλεκτροπαραγωγής, να προστατευτούν τα εδάφη κι όλοι οι υδάτινοι και φυσικοί πόροι, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών με μακρά προοπτική και πολλαπλά οφέλη.

Στους άξονες αυτούς και σε συνέχεια της μακροχρόνιας δραστηριότητας του σε έρευνα και ανάπτυξη αντιστοίχων έργων, το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος PRISMI Plus – και σε συνέχεια προηγουμένων αντιστοίχων εκδηλώσεων - διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Βιώσιμη Ανάπτυξη Ελληνικών Νησιών: Καθαρή Ενέργεια, Υδάτινοι και Φυσικοί Πόροι, Βιώσιμη Κινητικότητα, Κυκλική Οικονομία”.

Η Ημερίδα έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της μετάβασης των νησιών σε Καθαρές Ενεργειακές Επιλογές ως κινητήρια δύναμη για την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξή τους και τη δημιουργία υποδομών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η Ημερίδα αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων καθώς επίσης και τη διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων.

Οι προσκεκλημένοι εισηγητές θα παρουσιάσουν τα καίρια σημεία των ως άνω θεμάτων, με στόχο να διερευνηθούν ή / και να απαντηθούν καίρια θέματα/ζητήματα όπως:
 Οι προοπτικές ανάπτυξης των νησιών και οι ως εκ τούτου αναγκαίες υποδομές σε θέματα ενέργειας, υδάτινων πόρων, διαχείρισης περιβάλλοντος, επικοινωνιών και διασύνδεσης
 Οι προοπτικές και οι παράγοντες επιτυχίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ενεργειακών έργων στα νησιά
 Οι εμπλεκόμενοι φορείς και η αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων από την τοπική κοινωνία
 Παραδείγματα έργων κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης κινητικότητας και καθαρής ενέργειας
 Οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νησιά, οι ανάγκες και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και η αναγκαία υποστήριξη που χρειάζονται για την κατά το δυνατόν ομαλή και επιτυχή υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων.

Η Ημερίδα θα λάβει χώρα διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας MS Teams) την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στο χρονικό διάστημα 14:00-18:00. Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 στο https://softenergyappslab.wufoo.com/forms/q19kf9yq0xtu8ov

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence