Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Το Εργαστήριο
Στην εποχή μας οι διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις, η πολυπλοκότητα και αναγκαία εξειδίκευση των προτεινομένων λύσεων με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε περιοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, οι νέες επενδύσεις σε πεδία περιβαλλοντικά και κυκλικής οικονομίας και γενικότερα η δυναμική του κλάδου της λεγόμενης πράσινης οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη και θέτουν τις προδιαγραφές για στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, αλλά και ολοκληρωμένη και σύνθετη γνώση σε όλα τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Το ΠΜΣ είναι η υλοποίηση από το ΠΑΔΑ του Ένατου Κύκλου του επιτυχημένου ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β. Η καινοτομικότητα και το σημείο εστίασης του ΠΜΣ έγκεινται στη σύνθεση των τεχνολογικών, τεχνικο-οικονομικών και επιχειρηματικών παραμέτρων, που καθορίζουν την επιτυχία των ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων.
Για το σκοπό αυτό τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ εκτείνονται σε τρεις άξονες:
- Τεχνολογία
- Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
- Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
και ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα θέματα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.
Το ΠΜΣ καλύπτει και δημιουργεί τεχνογνωσία και εμπειρία στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
Τις συμβατικές και ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, τις σύγχρονες τάσεις, τις σημαντικότερες εφαρμογές τους.
Τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τη διαχείριση περιβάλλοντος, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την αλληλεπίδραση του σχεδιασμού με την περιβαλλοντική συμπεριφορά και τις επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων.
Τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές που αναδύονται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, τα προς υλοποίηση και λειτουργία σχετικά έργα, τα βασικά πεδία εφαρμογής και τις προοπτικές της.
Την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εξειδικευμένων ενεργειακών, βιομηχανικών, κατασκευαστικών, περιβαλλοντικών έργων, τη δημιουργία σύνθετων μοντέλων τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και την ανάπτυξη τεχνικοοικονομικών μελετών για οιαδήποτε αντίστοιχη επένδυση.
Το σχεδιασμό των ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης αυτών των εξειδικευμένων έργων, την ανάπτυξη χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών, τη γνώση εργαλείων λογισμικού για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.
Τις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην ενέργεια και το περιβάλλον, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.
Την επαφή και συνεργασία με επιχειρήσεις και έργα των κλάδων της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανικής παραγωγής.
Την παρακολούθηση εξειδικευμένων και προηγμένης τεχνογνωσίας σεμιναρίων που οργανώνονται στα πλαίσια του ΠΜΣ.
Η καινοτομικότητα του μεταπτυχιακού επίσης έγκειται επίσης στην ανάπτυξη συνεργασίας και τη συνεχή αλληλεπίδραση του με εταιρείες και φορείς. Οι επισκέψεις των φοιτητών μας σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (αιολικά – ηλιακά πάρκα, μονάδες πετρελαιοειδών, μονάδες ανακύκλωσης), σε σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες, σε τμήματα προώθησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων τραπεζών περιλαμβάνουν τη συστηματική ανάλυση τεχνικών και επιχειρηματικών στοιχείων.
Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις, που θα μετατρέψουν τις παγκόσμιες οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, θα είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει σε θέματα αιχμής όπως τη διαχείριση και εξεύρεση υδάτινων πόρων, την επιχειρηματικότητα στην ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση υλικών και πόρων και τις τάσεις και εξελίξεις στην περιβαλλοντική προστασία.
Αν είστε εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος,
Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού (θετικής, πολυτεχνικής, τεχνολογικής, οικονομικής, διοικητικής και νομικής σχολής) και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και έργων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε και να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά,
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα: 210-5381493, 210-5381020, Φαξ: 210-5381493, 210-5381467
(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-18:00 και Σάββατο, 09:00-14:00)
Εmail: registrations@mbaenergy.gr και r.vardaki@uniwa.gr
και να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ


Συμπληρωματικές αιτήσεις για τον Ένατο Κύκλο του ΠΜΣ έως: 07 Οκτωβρίου 2019

Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης


Γιατί το Πρόγραμμα προσφέρεται από το καταξιωμένο (με άριστη εξωτερική αξιολόγηση) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (σε συνέχεια του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ).
Γιατί το Πρόγραμμα προσφέρει καινοτομική και ολοκληρωμένη Τεχνολογική και Επενδυτική εκπαίδευση στα πλέον επίκαιρα θέματα της Ενέργειας (π.χ. Εφαρμογές ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια, κ.λπ.) και του Περιβάλλοντος (π.χ. Ανακύκλωση, Ανάπλαση Αστικών Περιοχών, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, κ.λπ.).
Γιατί το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σειρά σύγχρονων Σεμιναρίων σε επίκαιρα Επενδυτικά Θέματα από έμπειρους επιστήμονες χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Γιατί μέσω σειράς προγραμματισμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους σχετικούς με Επενδύσεις-Εφαρμογές Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων δίνεται στους φοιτητές μας η δυνατότητα να γνωρίσουν και να ρθουν σε επαφή με τον πραγματικό χώρο των εν λόγω Επενδύσεων.
Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό του Προγράμματος συγκροτείται από έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες στους Τομείς των Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων.
Γιατί η Διευθυντική Ομάδα του Προγράμματος (Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης και Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη) έχουν υπερτριακονταετή επιστημονική-ερευνητική εμπειρία σε θέματα Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι εκδότες του διεθνούς Περιοδικού Renewable Energy Journal και διαθέτουν εκτεταμένη συμμετοχή σε πρακτικές εφαρμογές Επενδυτικών Έργων στους τομείς Ενέργειας & Περιβάλλοντος.
Γιατί οι άριστες επιδόσεις των φοιτητών μας επιβραβεύονται με διακρίσεις και υποτροφίες.
Γιατί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί με μεγάλη διαφορά την πρώτη επιλογή υποψήφιων φοιτητών στον Τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, σαν απόδειξη του αναβαθμισμένου επιπέδου σπουδών που παρέχει.
Γιατί οι εγκαταστάσεις του Προγράμματος βρίσκονται σε κεντρική περιοχή της Αθήνας, σε ένα ευχάριστο φυσικό περιβάλλον με εύκολη πρόσβαση και χωρίς προβλήματα στάθμευσης.
Γιατί τα μαθήματα γίνονται μόνο Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές ή οι φοιτητές που ζουν εκτός Αττικής.
Γιατί το Πρόγραμμα έχει οδηγήσει (μέσω των Διπλωματικών Εργασιών των διακριθέντων φοιτητών του) σε δημοσίευση σημαντικού αριθμού επιστημονικών-ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
Γιατί οι φοιτητές του Προγράμματος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το προσωπικό των Εργαστηρίων Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, αντλώντας επιπλέον γνώσεις και συμμετέχοντας στο μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται.
Γιατί η αξιοποίηση της σχεδόν δεκαετούς εμπειρίας μας στη λειτουργία λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και δημιουργεί πέραν των επαγγελματικών και ακαδημαϊκές προοπτικές για τους αποφοίτους μας, όπως η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού.

Άρθρα

30/8/2018 - ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖOYN ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TILOS HORIZON 2020 - Άρθρο του Δρ Ι. Κ. Καλδέλλη
15/3/2018 - Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ - Άρθρο του Δρ Ι. Κ. Καλδέλλη
13/3/2018 - Δελτίο Τύπου – Ξεκίνησε η υλοποίηση του Ηλιακού Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στο νησί της Τήλου
23/2/2018 - Δελτίο Τύπου - Εγκρίθηκε από το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ η χρηματοδότηση της εγκατάστασης του ηλιακού σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο νησί της Τήλου
9/8/2018 - Αρθρο του Διευθυντή του Εργαστηρίου με θέμα: Οδοιπορικό στη Σεισμόπληκτη Βρίσα - Ο Ήλιος είναι η Ελπίδα
6/8/2018 - Αρθρο του Διευθυντή του Εργαστηρίου με θέμα: Φτηνοί στο Καθαρό Χρυσάφι και ακριβοί στο Βρώμικο Πετρέλαιο
12/5/2017 - Δελτίο Τύπου - Ημερίδα για το Πάρκο Τρίτση
10/10/2016 - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Θέσεις και Αντιθέσεις!

Διπλή διάκριση για το #TilosHorizon 2020, το οποίο κέρδισε στα ευρωπαϊκά βραβεία βιώσιμης ενέργειας, τόσο το βραβείο στην κατηγορία Ενεργειακά Νησιά από επιτροπή ειδικών, όσο και το βραβείο κοινού! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για την υποστήριξη με την ψήφο σας.

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση της επιστημονικής και πρακτικής αξίας του Έργου TILOS αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση των (από τις αρχές της δεκαετίας του ’90) ερευνητικών και επιστημονικών προσπαθειών του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και έρχεται να ενθαρρύνει τις προσπάθειές μας για περιβαλλοντικά φιλική, κοινωνικά ευαίσθητη και οικονομικά βιώσιμη επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων του μεγάλου αριθμού των απομονωμένων ελληνικών (και όχι μόνο) νησιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αντικείμενο συνεργασίας: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MSc Oil and Gas Process Systems Engineering
ΜΕ ΘΕΜΑ: Economics of Petroleum & Natural Gas

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc Oil and Gas Process Systems Engineering (http://oilgasmsc.gr), που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την υποστήριξη της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια και του Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ 598/Τεύχος Δεύτερο/26.02.2019), ενδιαφέρεται για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που θα αναλάβει μέρος του μαθήματος Economics of Petroleum & Natural Gas – Evaluation of Investments, που θα διδαχθεί κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.

Το αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας αναφέρεται σε περίπου 15 -20 ώρες εισηγήσεων σε θέματα Οικονομικών των Υδρογονανθράκων, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Τα μαθήματα γίνονται εντός της εβδομάδας, τις ώρες 17:00-22:00 κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για περισσότερες πληροφορίες και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό e-mail στη Διευθύντρια του ΠΜΣ Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη (ekondili@uniwa.gr) ή/και να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Στυλιανοπούλου Κωνσταντίνα, τηλ 210-5381430) το συντομότερο δυνατόν.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence