Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Το Εργαστήριο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις


Τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα πεδία αυτά είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης και εμπειρίας τόσο σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όσο και σε καίριους άλλους τομείς όπως η οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η νομοθεσία.
Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται ο Τρίτος Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά) (ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β). Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που συνθέτουν την ολοκληρωμένη γνώση στην ενέργεια και το περιβάλλον,

• την Τεχνολογία

• την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και

• τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες


και ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της δικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Το ΠΜΣ διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα τρία πρώτα είναι αφιερωμένα για την παρακολούθηση των μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων, ενώ το τέταρτο εστιάζεται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας

Επιτυχής παρακολούθηση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» (Master of Science in Energy and Environmental Investments).

Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού (θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής, διοικητικής και νομικής σχολής) και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

Αν είστε ήδη εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος*,

Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά, μπορείτε:

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και οι Αιτήσεις για τον Τέταρτο Κύκλο του ΠΜΣ γίνεται έως: 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016


Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

στις Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές ΕπενδύσειςΓιατί το Πρόγραμμα προσφέρεται από το καταξιωμένο (με άριστη εξωτερική αξιολόγηση) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
Γιατί το Πρόγραμμα προσφέρει καινοτομική και ολοκληρωμένη Τεχνολογική και Επενδυτική εκπαίδευση στα πλέον επίκαιρα θέματα της Ενέργειας (π.χ. Εφαρμογές ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια, κ.λπ.) και του Περιβάλλοντος (π.χ. Ανακύκλωση, Ανάπλαση Αστικών Περιοχών, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, κ.λπ.).
Γιατί το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σειρά σύγχρονων Σεμιναρίων σε επίκαιρα Επενδυτικά Θέματα από έμπειρους επιστήμονες χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Γιατί μέσω σειράς προγραμματισμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους σχετικούς με Επενδύσεις-Εφαρμογές Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων δίνεται στους φοιτητές μας η δυνατότητα να γνωρίσουν και να ρθουν σε επαφή με τον πραγματικό χώρο των εν λόγω Επενδύσεων.
Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό του Προγράμματος συγκροτείται από έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες στους Τομείς των Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Επενδύσεων.
Γιατί η Διευθυντική Ομάδα του Προγράμματος (Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης και Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη) έχουν υπερτριακονταετή επιστημονική-ερευνητική εμπειρία σε θέματα Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι εκδότες του διεθνούς Περιοδικού Renewable Energy Journal και διαθέτουν εκτεταμένη συμμετοχή σε πρακτικές εφαρμογές Επενδυτικών Έργων στους τομείς Ενέργειας & Περιβάλλοντος.
Γιατί οι άριστες επιδόσεις των φοιτητών μας επιβραβεύονται με διακρίσεις και υποτροφίες.
Γιατί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ αποτελεί με μεγάλη διαφορά την πρώτη επιλογή υποψήφιων φοιτητών στον Τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, σαν απόδειξη του αναβαθμισμένου επιπέδου σπουδών που παρέχει.
Γιατί οι εγκαταστάσεις του Προγράμματος βρίσκονται σε κεντρική περιοχή της Αθήνας, σε ένα ευχάριστο φυσικό περιβάλλον με εύκολη πρόσβαση και χωρίς προβλήματα στάθμευσης.
Γιατί τα μαθήματα γίνονται μόνο Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές ή οι φοιτητές που ζουν εκτός Αττικής.
Γιατί το Πρόγραμμα έχει οδηγήσει (μέσω των Διπλωματικών Εργασιών των διακριθέντων φοιτητών του) σε δημοσίευση σημαντικού αριθμού επιστημονικών-ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
Γιατί οι φοιτητές του Προγράμματος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το προσωπικό των Εργαστηρίων Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, αντλώντας επιπλέον γνώσεις και συμμετέχοντας στο μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται.
Γιατί η αξιοποίηση της σχεδόν δεκαετούς εμπειρίας μας στη λειτουργία λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και δημιουργεί πέραν των επαγγελματικών και ακαδημαϊκές προοπτικές για τους αποφοίτους μας, όπως η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού.

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Μηχανολογίας
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά-
Τεχνολογικού Τομέα

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
122 44 Αιγάλεω
Αττική

Τηλέφωνο: 210-5381237
Fax: 210-5381467

Email: sealab@gdias.teipir.grΤο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ- πρώην ΤΕΙ Πειραιά), σε συνέχεια της δεκαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems" (ΦΕΚ3576/2014 Τεύχος Β).

Το εν λόγω ΠΜΣ (αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy, που με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 20ο Τμήμα) εκσυγχρονίζοντας διαρκώς τα μαθήματα που προσφέρει δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τη παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α) Το Σχεδιασμό Ενεργειακών Συστημάτων - Energy Systems Design και
β) Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies.

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence