Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)


Ιστορικό

Σύντομο Ιστορικό του Εργαστηρίου


Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στεγάστηκε οριστικά στο σημερινό του χώρο το 1991. Έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς με την παρουσία μελών ΕΠ και ΕΕΠ. Το 2000 μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ), δίνοντας έμφαση και στην περιβαλλοντική συνιστώσα της σύγχρονης κοινωνίας και αντανακλώντας τη δραστηριότητά του στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στους επιστήμονες-ερευνητές που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο Εργαστήριο και συνέβαλαν στην πορεία του περιλαμβάνονται ο καθηγητής Μάνθος Σανταμούρης (1989-1990), ο Ερευνητής Α' Κων/νος Μπαλαράς (1991-1993), ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Χαρώνης (1990-2000), ο κ. Ιωάννης Σιγάλας και η κα Αθηνά Γαγλία. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας ξεκίνησε τη συντεταγμένη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1991 με την ταυτόχρονη παρουσία στο χώρο του των κ.κ. Μπαλαρά, Καλδέλλη, Σιγάλα και της κας Γαγλία.

Τη δεκαετία 1991-2000 που ακολούθησε έγινε συστηματική προσπάθεια για την οργάνωση του Εργαστηριακού χώρου και την ανάπτυξη των σχετικών μαθημάτων. Τον Οκτώβριο του 1993 απέκτησε το πρώτο μόνιμο μέλος ΕΠ, ενώ λίγο αργότερα προστέθηκε στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου και η Περιβαλλοντική συνιστώσα. Αργότερα στο προσωπικό του Εργαστηρίου προστέθηκαν οι κ.κ. Παύλος Κων/νίδης και Κοσμάς Καββαδίας, απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολογίας με εστιασμένα ερευνητικά ενδιαφέροντα στη διαχείριση των Στερεών Απορριμμάτων και την ανάπτυξη των Υβριδικών Ενεργειακών Σταθμών αντίστοιχα, καθώς και της κας Δέσποινας Βλάχου-Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ. Στο τέλος της δεκαετίας αυτής, το Εργαστήριο ΗΜΕ επιχειρεί - με τη βοήθεια εκλεκτών συναδέλφων του ΤΕΙ Πειραιά - τη διοργάνωση του 1ου Εθνικού Συνεδρίου με τίτλο «Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβάλλοντος», προσπάθεια η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Με την έλευση της νέας χιλιετίας το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας ενδυναμώνεται και επεκτείνει τα ενδιαφέροντά του τόσο σε θέματα Ενέργειας όσο και σε θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος. Σταδιακά εντάσσονται στο δυναμικό του νέοι δυναμικοί επιστήμονες, όπως οι κ.κ.. Κων/νος Χαλβαντζής και Γεώργιος Σπυρόπουλος, ενώ βελτιώνονται σημαντικά και οι διαθέσιμες υποδομές του.

Κατά το τελευταίο μισό της απερχόμενης δεκαετίας διορίζεται σε μόνιμη οργανική θέση και ένα δεύτερο μέλος ΕΠ, συγκεκριμένα ο κ. Κ. Καββαδίας, ενώ συμπληρώνεται το επιστημονικό-ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου με την ένταξη σε αυτό του κ. Δημήτρη Ζαφειράκη (2005) και της κας Μαρίνας Καψάλη (2009). Παράλληλα, καταγράφεται συγκινητική στήριξη και βοήθεια από αρκετούς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανολογίας, οι οποίοι συμμετέχουν πρακτικά αφιλοκερδώς στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου κατά το διάστημα της Πρακτικής τους απασχόλησης σε αυτό, καθώς επίσης και από φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία και συνεισφέρουν σημαντικά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Επίσης, το 2006 το Εργαστήριο ΗΜΕ ξεκινά σε Μεταπτυχιακό επίπεδο - παρά το ασφυκτικό πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας - τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Herriot-Watt του Η.Β. και τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ενέργεια "MSc in Energy".

Στο ίδιο διάστημα το Εργαστήριο επεκτείνει τις δραστηριότητες και τις συνεργασίες του με ικανό αριθμό άλλων ερευνητικών ομάδων, φορέων και εταιρειών. Ειδικότερα, το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ συμπορεύεται διαμορφώνοντας και κοινούς στόχους με τα ομοειδή Εργαστήρια Μηχανικής Ρευστών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, το οποίο διευθύνεται (έως το 2009) από τον καθηγητή κ. Περικλή Κορωνάκη, και Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων που διευθύνεται από την Αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Αιμιλία Κονδύλη.

Παρά την περιορισμένη δημόσια χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της, η δυναμική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου και οι συνεργάτες της έχουν ανοίξει τα πανιά τους για ένα δύσκολο αλλά και συνάμα όμορφο ταξίδι στον κόσμο της γνώσης, συνεισφέροντας σημαντικά στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων τεχνολογικής προόδου και ανάπτυξης προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας.

Αθήνα 13-11-2011
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ
Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence